lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projektu, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sabiedrības iespējām sniegt priekšlikumus.

Publicēts laikrakstā ”Latgales laiks” 03.09.2013.

Paziņojums par SIA „Daugavpils lidosta” paredzētas darbības - Daugavpils lidostas attīstības projekts, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procesa uzsākšanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 28 janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.8-01/119 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Daugavpils lidosta” ierosinātajai darbībai - Daugavpils lidostas attīstības projektam Daugavpils novadā, Naujenes pagastā, Lociku ciemā (zemes kadastra Nr. 4474 002 0029).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Daugavpils lidosta” (reģ.Nr.41503036354, adrese: Kr.Valdemāra iela 13-207, Daugavpils, LV 5401).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānotas šādas darbības:

· Skrejceļa renovācija;

· Lidjoslas nostiprināšana;

· Manevrēšanas ceļa renovācija;

· Perona renovācija 3 koda C gaisa kuģu novietošanai;

· Drenāžas sistēmas renovācija;

· Lidlauka apgaismojuma sistēmas uzstādīšana;

· Lidlauka drošības uzlabojumi;

· Gaisa satiksmes kontroles torņa (lidlauka dispečerpunkta 28 m augstumā) izbūve;

· Pasažieru termināļa būvniecība;

· Aprīkojuma iegāde lidlauka un pasažieru termināļa darbībai.

Ar materiāliem paredzētajām darbībām var iepazīties SIA „Daugavpils lidosta” telpās, adrese:  Kr. Valdemāra iela 13-207, Daugavpils, LV 5401, t. 654 76802, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 un tīmekļa vietnē  http://www.daugavpils.lv/lv/108.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā.

03.09.2013