lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2013.gada 11.oktobrī laikrakstā "Ropažu Vēstis"

PAZIŅOJUMS PAR ZIŅOJUMA IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANU

Derīgo izrakteņu atradnēm „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā.

Ierosinātājs AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr. 40003047821.

Vides pārraudzības valsts birojs 2013. gada 29. maijā pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums derīgo izrakteņu ieguvei atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā sagatavots 2013. gada 27. septembrī.

Ziņojumu sagatavojusi SIA „GEO & SERVICE”, reģ. Nr. 40103312636.

Ziņojuma apspriešana notiks 2013.gada 24. oktobrī pulksten 18.00 Ropažu novada Domes telpās Ropažos, Sportā ielā 1.

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties AS “Siguldas Būvmeistars” mājas lapā www.buvmeistars.lv. Ropažu novada Domē Ropažos, Sporta ielā 1 darba laikā var iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, mājas lapā www.ropazi.lv – ar ziņojumu.

30 dienu laikā (līdz 11.11.2013.) sabiedrība var iesniegt AS „Siguldas Būvmeistars” un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību.

Vides pārraudzības valsts biroja adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, mājas lapa www.vpvb.gov.lv, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv

AS “Siguldas Būvmeistars” adrese Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis 67973896 vai 29246297, mājas lapa www.buvmeistars.lv

11.10.2013