lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 28.oktobrī

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 17. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.476 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerei. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Vides pakalpojumu grupa" (reģ. nr. 40003244831, Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055). Paredzētā darbība plānota Stopiņu novadā, Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57, nekustamajā īpašumā "Getliņi" (kadastra Nr. 8096 009 0009), cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā.

Paredzētā darbība ietver nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecību ar atkritumu šķirošanas jaudu 300 000 tonnas/gadā. Automātiskā atkritumu šķirošanas līnijā no nešķirotiem sadzīves atkritumiem un daļēji šķirotiem atkritumiem tiks atdalīti bioloģiski noārdāmie atkritumi un reģenerācijai derīgi materiāli (plastmasa, stikls, kartons, papīrs, koks, metāls). Nešķirotu sadzīves atkritumu sašķirošanas rezultātā tiks veicināta materiālu otrreizēja izmantošana un samazināts poligonā "Getliņi" apglabājamo atkritumu apjoms.

Š.g. 11. novembrī Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, SIA "Getliņi EKO" administrācijas ēkas zālē plkst. 18:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā), kā arī interneta mājas lapās – www.vpgrupa.lv un www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 17. novembrim.

29.10.2014