lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

....

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam Atzinuma sniegšanai

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

IVN Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam”

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088.

„Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” izstrādāts 2014.gadā, iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2014.gada 4.novembrī

IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Darbības ierosinātāja pārstāvis : projekta vadītāja Ruta Sīle VAS "Latvijas dzelzceļš", Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, E-pasts: ruta.sile@ldz.lv

Izstrādātāja pārstāvis: projekta vadītāja Inga Gavena, tālrunis: 29545377; E-pasts: inga.gavena@gmail.com

06.11.2014