lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projekta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

...

PAZIŅOJUMS

2014. gada 3. decembrī ir Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu apkalpošanai līdz 1500 lidmašīnu gadā, ierosinātāja – SIA “Daugavpils lidosta” (reģ. Nr.41503036354, Kr.Valdemāra 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

Ar ziņojumu var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/Daugavpils un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

SIA “Daugavpils lidosta”

kontakttālrunis 29277744

04.12.2014