lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā

Vides pārraudzības valsts birojs paziņo, ka 2015.gada 13.aprīlī ir likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 26.panta kārtībā pieņēmis Lēmumu Nr.3-01/839 „Par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā”, ar kuru nav konstatēts, ka paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas procesā būtu pārkāptas vai ignorētas normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, kas citu starpā būtu par pamatu noteikt, ka veicama atkārtota sākotnējā sabiedriskā apspriešana vai nosakāms cits priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Ar pilnu lēmuma tekstu iespējams iepazīties šeit.  

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.04.2015