lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2015.gada 22. maijā laikrakstā "Diena" Nr.96 (7092) un Rīgas Apriņķa Avīze Nr.36 (8567)

Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projektu līdz 2020.gadam

ietekmes uz vidi sabiedriskā apspriešana

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu.

Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam ziņojums sagatavots 2015.gada 20.maijā.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-409, LV-1010 Rīga.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties no 2015. gada 22.maija līdz 21.jūnijam:

  • Lidostas „Rīga” mājas lapā sadaļā „Ziņas”: www.riga-airport.com/lv/main/zinas/ivn ;
  • Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, LV-2167 Mārupe, Mārupes novads) 1. stāvā Attīstības nodaļā pl. 9.00 – 17.00
  • Babītes novada pašvaldības administrācijā (Centra iela 4, LV-2107 Piņķi, Babītes novads) 1. stāva vestibilā no pl. 8.15, pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00, otrdienās un trešdienās līdz 17.00, piektdienās līdz 15.00
  • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1022 Rīga) Apmeklētāju pieņemšanas centrā no pl. 8.30, pirmdienās līdz 18.00, otrdienās – ceturtdienās līdz 17.00, piektdienās līdz 16.00
  • Imantas kultūras un atpūtas centrā (Anniņmuižas bulvāris 29, LV-1067 Rīga) pl. 9.00 – 19.00 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
  •  2015. gada 4. jūnijā pl. 18.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā,
  • 2015. gada 8. jūnijā pl. 18.00 Rīgā, Imantas kultūras un atpūtas centrā,
  • 2015. gada 11. jūnijā pl. 18.00 Mārupes novada kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē). 

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt līdz 2015. gada 20.jūnijam uz:

· Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv) vai

· Lidosta „Rīga”10/1, LV-1053 Mārupes novads (tālr. 6720735, www.riga-airport.com, r.veiss@riga-airport.com).

Kontakttālrunis par sabiedriskās apspriešanas jautājumiem: 292 777 44

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 26.05.2015