lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2015.gada 19.jūnijā laikraksta „DIENA” (Nr.116(7112)) numurā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz 10 milj. tonnu gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas „Bolderāja” līdz Flotes iela 13 (~4km), papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, ka arī rekonstruēt dzelzceļa tiltu pāri Buļļupei.

Paredzētās darbības atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 2015.gada 1.jūlijā plkst. 18:00, Latvijas Jūras akadēmijā, Flotes ielā 12 k-8, Rīgā.

Informāciju par paredzēto darbību var iegūt:

  • SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv,
  • Rīgas domē, Rātslaukuma 1, Rīgā, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:15 līdz 16:00,
  • Bolderājas bibliotēkā, Gaigalas ielā 3, Rīgā, darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00
  • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00) 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 19.06.2015