lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildus sabiedrisko apspriešanu Mārupes novadā.

Publicēts laikrakstā "Mārupes Vēstis" 2015.gada jūnija izdevumā


Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projektu līdz 2020.gadam

sabiedriskā apspriešanas pagarinājums Mārupē

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu.

Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam ziņojums sagatavots 2015.gada 20.maijā.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-409, LV-1010 Rīga.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties no 2015. gada 22.maija līdz 5.jūlijam:

  • Lidostas „Rīga” mājas lapā sadaļā „Ziņas”: www.riga-airport.com/lv/main/zinas/ivn ;
  • Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, LV-2167 Mārupe, Mārupes novads) 1. stāvā Attīstības nodaļā pl. 9.00 – 17.00

Atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

2015. gada 2. jūlijā pl. 18.00 Mārupes novada kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē).

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt līdz 2015. gada 6.jūlijam uz:

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv) vai

Lidosta „Rīga”10/1, LV-1053 Mārupes novads (tālr. 6720735, www.riga-airport.com, r.veiss@riga-airport.com).

Kontakttālrunis par sabiedriskās apspriešanas jautājumiem: 292 777 44

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.06.2015