lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas

būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā


Paredzētās darbības vieta: Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, nekustamajā īpašumā "Getliņi" (kadastra Nr. 8096 009 0009), cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā.

Darbības ierosinātājs: SIA "Vides pakalpojumu grupa" (reģ. nr. 40003244831, Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055), tālr. 67461592, e-pasts: info@vpgrupa.lv

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 17. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.476 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerei. Sagatavotais Ziņojums "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" 2015. gada 23. aprīlī iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Stopiņu novada pašvaldībā. Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20. panta (2) un (3) daļu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm, Ziņojumā veikti papildinājumi un 2015. gada 10. augustā aktualizētais Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Geo Consultants", Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004

Ar sagatavoto aktualizēto Ziņojumu var iepazīties darbības ierosinātāja - SIA "Vides pakalpojumu grupa" interneta mājas lapā - www.vpgrupa.lv un Ziņojuma sagatavotāja - SIA "Geo Consultants" interneta mājas lapā - www.geoconsultants.lvIetekmes uz vidi novērtējumu daļa, 12.08.2015