lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kokogļu ražotnes paplašināšana un koģenerācijas stacijas būvniecība Līvānu novada Rožupes pagastā (SIA "Līvānu karbons")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kokogļu ražotnes paplašināšana un koģenerācijas stacijas būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Līvānu novada Rožupes pagasts, nekustamais īpašums „Talismana gaisma”, zemes kadastra Nr.76660060035.

 Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēta esošās kokogļu ražotnes paplašināšana un koģenerācijas stacijas (6-7MW siltuma jauda; 1MW elektrības jauda) būvniecība. Plānotā ražošanas jauda ir līdz 6000 tonnām kokogļu gadā.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 2.pants, 3.panta 1), 2), 5), 6)punkts, 4.panta (2)daļas 3)punkts, 8., 10.pants, 11.panta 1)punkta a) un e)apakšpunkts, 2)punkta c), d) un e)apakšpunkts, 3)punkta a), c), d) un e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 10.punkta 5)apakšpunkts.
Līvānu karbons SIA, Murjāņu iela 20-7, Rīga, LV 1004
16.04.2012
22.12.2011 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
09.05.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.