lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa rekonstrukcija Vaiņodes novada Vaiņodes pagastā (SIA „Vaiņodes bekons”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir esoša cūku audzēšanas kompleksa rekonstrukcija.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts, nekustamais īpašums „Smaidas” (zemes kadastra Nr.64920080023).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši SIA „Vaiņodes bekons” iesniegumam iesniegumu ir plānota cūku audzēšanas kompleksa pārbūve, paredzot 7 jaunas dzīvnieku novietnes un palielinot kompleksa apjomu līdz 26622 cūku vietām (9890 jaunas cūku vietas, to starpā 1010 vietas sivēnmātēm).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punkts, 7.pants, 14.panta (1)daļa, 1.pielikuma 23.punkta 3), 4)apakšpunkts, 30.punkts.

Vaiņodes Bekons SIA, Ganību iela 1/3, Liepāja, LV 3401
02.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
18.05.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.