lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atkritumu (nolietotie automobiļu un rūpnieciskie katalizatori, elektroniskie lūžņi, nolietotās stikla šķiedras rūpnīcas iekārtas) pārstrāde Rīgā (SIA “ĻEKON”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir atkritumu (nolietotie automobiļu un rūpnieciskie katalizatori, elektroniskie lūžņi, nolietotās stikla šķiedras rūpnīcas iekārtas) pārstrāde, lai atgūtu atkritumos esošos metālus.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils ielā 26 (zemes kadastra Nr.0100 075 2120), Rīgā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: gadā plānots pārstrādāt līdz 1000 tonnām elektroniskos lūžņus, līdz 1000 tonnām industriālos katalizatorus, līdz 1200 tonnām automobiļu katalizatorus, līdz 500 tonnām nolietotās stikla šķiedras rūpnīcas iekārtas, līdz 10 tonnām sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīru. Lai atgūtu atkritumos esošos metālus, paredzēts pielietot pirometalurģiskos un hidrometalurģiskos procesus, metālu kausēšanas krāsnīs kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6. un 16.punkts.

Kanva EU SIA, Brīvlbas gatve 405 k-l/10, Rīga, LV-1024
05.09.2012
24.09.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813