lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kokogļu ražotnes izveidošana Inčukalna novadā (SIA „WOOD CARBON”)

IVN statuss: PiemērotsPiemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kokogļu ražotnes izveidošana Inčukalna novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekustamais īpašums „Kalnabranti” (zemes kadastra Nr.8064 001 0019).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Atbilstoši iesniegtajiem lietas materiāliem projekts paredz bijušās fermas teritorijā aptuveni 2150m2 lielā platībā izveidot kokogļu ražotni, kurā kokogļu pirolīzes procesu plānots veikt četros pašizgatavotos reaktoros. Ražotnes teritorijā paredzēts ierīkot nepieciešamos laukumus un būves procesu nodrošināšanai. Izmantojot visus reaktorus, gadā paredzēts pārstrādāt 10000m3 koksnes, iegūstot 2200t kokogļu. Procesu nodrošināšanai kā kurināmo paredzēts izmantot koksni, kā arī pirolīzes gāzes, kas radīsies procesa gaitā, papildus izmantos arī zāģēšanas skaidas un ciklonā savāktos kokogļu putekļus. Ražošanas procesu nodrošināšanai paredzēts izmantot četras pašizgatavotas (izmantojot analogu iekārtu parametrus) pirolīzes iekārtas ar katras iekārtas kurtuves jaudu <200kW.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikums.
WOOD CARBON SIA, „Kalnabranti”, Griķi, Inčukalna novads, LV-2136
05.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
21.01.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492