lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Divģimeņu dzīvojamās mājas un privātās laivu piestātnes kanāla ar slipu būvniecība Ādažu novadā īpašuma „Uplejas”

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir divģimeņu dzīvojamās mājas un privātās laivu piestātnes kanāla ar slipu būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašuma „Uplejas” (zemes kadastra Nr.8044 013 0484).

 

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota divģimeņu dzīvojamās mājas un privātās laivu piestātnes kanāla ar slipu būvniecība nekustamajā īpašumā „Uplejas” Baltezerā, Ādažu novadā. Paredzētās darbība ietver siltumapgādes nodrošināšanai  siltumsūkņa ierīkošanu un izbūvi kanālā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ” 4., 11.pants, 11.panta 1)punkta e), f)apakšpunkts, 2) un 21)punkts, 13. un 14.pants.
Fiziska persona
12.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
06.03.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492