lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Retos un krāsainos metālus saturošo atkritumu (katalizatori, lūžņi) pārstrāde, lai atgūtu atkritumos (otrreizējās izejvielas) esošos metālus; ferosakausējumu ražošana (SIA “HIDROMET”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir retos un krāsainos metālus saturošo atkritumu (katalizatori, lūžņi) pārstrāde, lai atgūtu atkritumos (otrreizējās izejvielas) esošos metālus; ferosakausējumu ražošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ādažu novads, Ādažu pagasts, Podnieki, “Jaunlejupes”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam SIA “HIDROMET” plāno gada laikā pārstrādāt līdz 3000 tonnām retos un krāsainos metālus (Mo, V, W, Co, Cr, Ni) saturošās otrreizējās izejvielas un ražot ferosakausējumus.  Iesniegumā norādīts, ka tiks pārstrādāti katalizatori, rūda vai lūžņi, kas satur Mo, V, W, Co, Cr, un ferosakausējumu ražošanā tiks izmantota dzelzs rūda, alumīnija un dzelzs skaidas, FeSix, CaF2 un citas vielas. Lai atgūtu atkritumos (otrreizējās izejvielas) esošos metālus, paredzēts pielietot pirometalurģiskos un hidrometalurģiskos procesus, iekārtām izmantojot elektroenerģiju un  dabasgāzi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6., 14. punkts.

HIDROMET SIA, : Kr.Valdemāra 75 – 20, Rīga, LV – 1031
12.04.2013
03.05.2013
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.