lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ēku rekonstrukcija un kokogļu ražotnes izveide Vērēmu pagastā (SIA „Luna Baltica”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ēku rekonstrukcija un kokogļu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Vērēmu pagasta ciema Lejas Ančupāni teritorija, nekustamais īpašums Ziemeļu iela 4 (kadastra numurs 7896 005 0492).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots saražot līdz 6000t kokogļu gadā. Plānotjai ražotnei plānots nepārtraukts darbības režīms

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma materiāli, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8., 10., 11., 13. un 14.pants.


Luna Baltica SIA, Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4604
21.11.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
31.01.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492