lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija kausēšanas iekārtas uzstādīšanai (SIA „Daugavpils metāla tirdzniecība”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija kausēšanas iekārtas uzstādīšanai

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils, A.Pumpura iela 105C (kadastra Nr.0500 004 0233).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt esošās ražošanas ēkas rekonstrukciju un veikt alumīnija (atkritumu klase 170402) atkritumu (metāllūžņu) ar daudzumu līdz 2500t/gadā kausēšanu un alumīnija lietņu (EN AC – 4600, EN AC – 46200, EN AC – 46400 u.c.) ar daudzumu līdz 2150t/gadā izgatavošanu. Papildus iepriekš norādītajām darbībām,  paredzēts savākt, uzglabāt un pārkraut dažāda veida atkritumus: atkritumus ar sekojošiem atkritumu klases kodiem – 191202, 191001 un 200140 ar daudzumu līdz 5000t/gadā, savukārt atkritumus ar atkritumu kodiem – 191203, 170401, 170403, 170404, 170407, 170411 un 191002 ar daudzumu līdz 1000t/gadā, kā arī alumīnija atkritumus (atkritumu klase 170402) – 5000t/gadā, no kuriem plānots pārstrādāt 2500t/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 6. un 30.punkts, 2.pielikuma 11.punkta 2.apakšpunkts.

Daugavpils metāla tirdzniecība SIA, A.Pumpura iela 105c, Daugavpils, LV-5417
17.03.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
14.05.2014
Rūta Miezīte, 67770825