lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Siltumnīcu vates pārstrāde Salacgrīvā (SIA „Greenwool”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts siltumnīcu vates pārstrāde.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Salacgrīva, nekustamais īpašums Ganību ielā 4 (kadastra numurs 6615 008 0014).

Īss paredzētās darbības raksturojums: siltumnīcu vates pārstrādes iekārtas uzstādīšana un izlietotās siltumnīcu vates pārstrāde siltumizolācijas materiālā ar apjomu līdz 75t/diennaktī.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāts, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 2)punkts, 11. 13. un 14.1 pants, 1.pielikuma 16.punkts, 2.pielikuma 11.punkta 2)apakšpunkts.

Greenwool SIA, Pasta iela 4 – 8, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164
20.08.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
10.11.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492