lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izmaiņas minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā – minerālmēslu pārkraušanas apjoma palielināšana līdz 2,5 milj.t gadā (SIA „Riga fertilizer terminal”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir izmaiņas minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā – minerālmēslu pārkraušanas apjoma palielināšana līdz 2,5 milj.t gadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, Brīvostas teritorija, Kundziņsala, esošā minerālmēslu termināļa teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Ierosinātāja iecerējusi palielināt minerālmēslu pārkraušanas apjomu no 2milj.t gadā uz 2,5milj.t gadā, t.sk. kvalificējošo bīstamo ķīmisko vielu pārkraušanas apjomu palielināt no 850 000t gadā uz 1 300 000t gadā (amonija nitrāta minerālmēslu maksimālo pārkraušanas apjomu plānots palielināt no 500 000t gadā līdz 800 000t gadā; stabilizētā amonija nitrāta maksimālo pārkraušanas apjomu plānots palielināt no 500 000t gadā līdz 600 000t gadā).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta (1)daļas 3)punkta c)apakšpunkts; 11.panta 1.punkta a), b), d) e), f) apakšpunkts, 2.punkta a), c), e)apakšpunkts, 3.punkta c), d) apakšpunkts, Noteikumu Nr.532 pielikuma 1.tabulas 2.punkts, Noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 8.5.punkts.

Riga fertilizer terminal SIA, Uriekstes iela 48 k-1, Rīga, LV-1005
24.02.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
30.06.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492