lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Pilsētvides attīstība Rīgā, Hanzas ielā 14A (SIA „Grupa93”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Pilsētvides attīstība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, Hanzas iela 14A (kadastra numurs 0100 019 2007), Hanzas iela 10/12 (kadastra numuri 0100 019 0002 un 0100 019 01692), Hanzas iela b/n (kadastra numurs 0100 019 2003), Sporta iela 2 (kadastra numurs 0100 019 0086) un Skanstes iela 5B (kadastra numurs 0100 018 0059).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros ir plānots izveidot jaunu daudzfunkcionālu kvartālu, izbūvējot aptuveni 800 jaunus dzīvokļus, 25 000m2 komercplatības tirdzniecības objektu un biroju ierīkošanai, kā arī autostāvvietas aptuveni 1000 automašīnām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1), 6), 7)punkts, 4.panta (1)daļas 2)punkts, 4.panta (3)daļa, 11.panta 1)punkta a), b), d), e), f) apakšpunkts, 2)punkta e), f) apakšpunkts, 3)punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants, 23.1 – 23.5pants.

Grupa 93 SIA, Krišjāņa Barona iela 3 – 4, Rīga, LV – 1050
23.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
10.07.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492