lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ni-Cd akumulatoru, Ni-Cd bateriju un sārmu saturošu bateriju reģenerācijas iekārtas uzstādīšana (SIA „RĪGA GREID”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Ni-Cd akumulatoru, Ni-Cd bateriju un sārmu saturošu bateriju reģenerācijas iekārtas uzstādīšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, Aptiekas iela 21 (kad.Nr.0100 013 0164).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Pieteiktās darbības ietvarā paredzēts:

1) uzstādīt jaunu tehnoloģisko iekārtu - periodiskas darbības elektriskās pretestības tīģeļtipa vakuumkrāsni, kur, izmantojot sublimācijas metodi, plānots reģenerēt kadmiju no Ni-Cd akumulatoriem un baterijām un cinku no sārmu saturošām baterijām;

2) mainīt izejvielu proporcijas, palielinot iepriekš plānoto pārstrādājamo Ni-Cd akumulatoru un bateriju daudzumu un sārmu saturošu bateriju daudzumu - gadā plānots pārstrādāt 360t Ni-Cd akumulatorus un baterijas (340t Ni-Cd akumulatorus un 20t Ni-Cd baterijas) un 210t sārmu saturošas baterijas (200t atkritumu klases 160604 atkritumus un 10t atkritumu klases 200134 atkritumus). Kopējais pārstrādājamo materiālu daudzums paliks nemainīgs (930t), jo proporcionāli plānots samazināt iepērkamo metāllūžņu daudzumu (no iepriekš Atļaujā noteikto 700t metāllūžņu daudzuma gadā līdz 360t metāllūžņu daudzumu gadā).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta (3)daļa un 66. panta (1)daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2, 4., 11., 13. un 141.pants, 1.pielikuma 6.punkts.

Rīga GREID SIA, Ģertrūdes iela 100-33, Rīga, LV-1009
08.02.2016
29.02.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
27.06.2016
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492