lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostacijas būvniecība Pāvilostas novadā (SIA „Lenkas Energo”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  vēja elektrostacijas būvniecība.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Pāvilostas novada Vērgales pagasts, nekustamā īpašuma „Niedrāji” (zemes kadastra Nr.6496 002 0448) teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: planots paplašināt īpašumā „Lenkas”  esošo vēja parku, balkus īpašumā uzstādot vēl vienu 1 vēja elektrostaciju ar nominālo jaudu līdz 250kW; torņa augstumu līdz 50m; rotora diametru līdz 40m

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma materiāli,likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pants, tai skaitā 1.panta 1)apakšpunkts, 3.panta pamatprincipi, 4.pants, tai skaitā 4.panta (1)daļas 3)b apakšpunkts, 11., 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.8)apakšpunkts.

Lenkas Energo SIA,
16.09.2010 Liepājas reģionālā vides pārvalde
13.10.2010
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492