lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ferrokausējumu ražotnes izveide Liepājā (SIA “AREALTY”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ferrokausējumu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Brīvības iela 103 (kadastra Nr. 1700 022 0081, zemes vienību kadastra Nr. 1700 022 0081 025 un 1700 022 0081 024), Liepāja. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: 1. Paredzētās darbības ievaros bijušajā LSEZ SIA “Hidrolats” mašīnbūves ceha teritorijā plānota ferrokausējumu ražotnes izveide. Plānots uzstādīt divas elektriskās indukcijas krāsnis, divas rotējošās krāsnis, līniju lietņu atdzesēšanai un drupinātāju. Gadā plānots saražot 6480 t ferrotitāna, izmantojot titāna skaidas (atkritumu klase 191203) un citas palīgvielas, kā arī pārkausēt alumīnija, vara un niķeļa lūžņus un atgriezumus (atkritumu klase 191203) un palīgvielas, gadā saražojot 2400 t alumīnija, vara un niķeļa ferrokausējumus. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6. punkts.

AREALTY SIA, Brīvības ielā 103, Liepāja, LV - 3401
15.10.2018
20.11.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813