lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Graudu un eļļas termināla būvniecība Liepājā (SIA „Latibūve”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūraIetekmes uz vidi novērtējuma objekts: graudu un eļļas termināla būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Zemgales iela 8/12 (kadastra apzīmējums 17000100008), Liepāja. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt graudu pārkraušanas terminālu ar jaudu 200 000 t gadā (produktu uzglabāšanai paredzētas 23 krājtvertnes ar kopējo tilpumu 75 780 m3), augu eļļas pārkraušanas terminālu ar jaudu 48 000 m3 gadā (produktu uzglabāšanai paredzēti 10 vertikālie rezervuāri ar kopējo tilpumu 24 000 m3), ražošanas ēku pākšaugu attīrīšanai, pārtikas piedevu ražošanas kompleksu, inženiertīklus, ceļus un laukumus. Pārkraujamo produktu sildīšanai paredzēta gāzes katlumāja ar jaudu 300 kW.

Esošo kuģu piestātni plānots pielāgot beramkravu pārkraušanai un pārbūvēt, lai pie pirsa varētu pietauvoties uzreiz divi kuģi. Paredzēts uzbūvēt arī vienu papildus kuģu piestātni produktu uzpildei tankkuģos (kuģiem ar garumu līdz 160 m, iegrimi 6,6 m un kravnesību līdz 16 000 t) un dzelzceļa līnijas atzarojumu vagonu izkraušanai un stāvēšanai. Būvniecība paredzēta četrās kārtās.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 10. punkta 5.1 apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.


LATIBŪVE SIA, Stabu iela 116-48, Rīga, LV-1009
30.10.2018
03.01.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde
03.01.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492