lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Melases rezervuāru būvniecība Tvaika ielā 58, Rīgā (SIA „Trans Quadrant Rīga”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: melases rezervuāru būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Tvaika ielā 58, Rīgā.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros esošājā SIA “OVI” rezervuāru parkā plānots uzbūvēt 9 jaunus rezervuārus ar kopējo tilpumu 6000 m3, no kuriem 5 rezervuāros ar kopējo tilpumu 3200 m3 paredzēts uzglabāt bāzes eļļu un gaišos naftas produktu un 4 rezervuāros ar kopējo tilpumu 2800 m3 melasi/rapšu eļļu/ bāzes eļļu.

Saskaņā ar sniegto informāciju SIA “OVI” rezervuāru parkā pašļaik darbojas 44 rezervuāri ar kopējo ietilpību 44 740 m3..  

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Trans Quadrant Rīga SIA, Tvaika iela 60, Rīga
14.05.2019
13.06.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
13.06.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492