lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Trīs rekreācijas dīķu ierīkošana nekustamajā īpašumā “Nīzere” Dāviņu un Vecsaules pagastos, Bauskas novadā (Biedrība “Kalna svētību kopiena”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: trīs rekreācijas dīķu rakšana 24,9 ha platībā, iegūstot līdz 300 tūkt. m3 augsnes.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nekustamais īpašums “Nīzere” (kad apz. 40560070026 un 40920040190), Dāviņu un Vecsaules pagasti, Bauskas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros teritoriju 24,9 ha platībā plānots pārveidot par 3 rekreācijas dīķiem ar vietām izveidotām salām. Darbība plānota pie Iecavas upes (Iecavas upes 300 metru aizsargjoslā) purvainā vietā, ieplakā. Vietām teritorijā jau ir nelieli dīķi un mitrāji, kas tiek izmantoti pīļu medībām. Teritoriju pamatā klāj zāle un krūmi. Zālājs tiek regulāri pļauts un iekopts. Plānotie dīķi savienoti savā starpā un divi no dīķiem savienoti ar Iecavas upi. Savienojuma vietās (2 gb.) plānots ierīkot ūdens plūsmas regulatorus. Izrakto augsni nav plānots tālāk realizēt, bet tā tiks izmantota salu veidošanai un izlīdzināta nekustamā īpašuma “Nīzere” teritorijā. Darbu laikā plānota ūdens atsūknēšana. Iegūstamais grunts apjoms dīķu rakšanas laikā ~300000 m3 no kuriem 200000 m3 tiks izrakti seklūdens zonu veidošanai, izmantoti salu veidošanai. 100000 m³ tiks izrakti esošu susināšanas grāvju atjaunošanas un dīķu dziļo zonu ierīkošanas laikā, pēc ieguves izlīdzināti piegulošajā teritorijā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Kalna svētību kopiena, biedriba, "Brukna" 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads
24.10.2019 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
24.10.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492