lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Zivju pārstrādes ražotnes ražošanas apjomu palielināšana (Biedrība “Kurzemes Zvejsaimniecības Ražotāju Organizācija”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objektszivju pārstrādes ražotnes nepārtikas zivju pārstrādes zivju miltos un zivju eļļā ražošanas apjomu palielināšana. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): “Jaunlatvieši”, Ārlavas pagasts, Talsu novads (kadastra Nr. 8837 012 0070) .

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības plānots palielināt pārstrādājamo nepārtikas zivju daudzums no 4 000 tonnām līdz 20 800 tonnām gadā. Diennaktī pārstrādes apjomu plānots palielināt no 800 t līdz 4160 t, bet zivju eļļas daudzumu no 200 t līdz 1040 t gadā. Diennaktī saražotais vidējais zivju miltu daudzums mainīsies no 8 t uz 16 t, un saražotais vidējais zivju eļļas daudzums no 2 t uz 4 t. Plānots palielināt objekta darba laiku no 100 diennaktīm gadā , līdz 260 diennaktīm gadā. Objektā tiks izmantots esošais ar sašķidrināto naftas gāzi darbināms katls ar jaudu 3,9 MW ražošanas procesiem nepieciešamā tvaika ražošanai, kā arī administrācijas telpu apkurei. Tiks izmantots esošais sašķidrinātās naftas gāzes rezervuārs ar ietilpību 40 m3. Plānots palielināt sašķidrinātās naftas gāzes patēriņu no 300 t līdz 845 t gadā. Katlumājā tiks patērēta sašķidrinātā naftas gāze līdz 680 t gadā, bet smaku sadedzinātājā līdz 165 t gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 

Kurzemes Zvejsaimniecības Ražotāju Organizācija, biedrība, Ostas iela 3, Roja, Rojas novads, LV-2264
24.07.2019
22.11.2019 Ventspils reģionālā vides pārvalde
22.11.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492