lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules pagastā nekustamajā īpašumā „Jaunarāji” (SIA „W.e.s.4”, SIA „W.e.s.15”, SIA „W.e.s.16”, SIA „W.e.s.17”, SIA „W.e.s.18”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir piecu vēja elektrostaciju nojaukšana un piecu vēja elektrostaciju būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Priekules novada Priekules pagasta teritorija, nekustamais īpašums „Jaunarāji” (kadastra Nr.64820020014). 

Projekta ietvaros var tikt realizēti divi dažādi risinājumi attiecībā uz izmantojamo tehnoloģiju veidiem, - VESTAS V39/500 modelis (jauda 500kW; torņa augstums ~ 52m, rotora diametrs 39m) un kā otra alternatīvā iekārta tiek apskatīta RT52/250 modelis (jauda 250kW, tornis ~ 52m; rotora diametrs 44m).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3., 3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta a), b) un e)apakšpunkts, 21)punkta b)apakšpunkts, 3)punkta c) un d)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.

W.e.s.4 SIA, W.e.s.15 SIA, W.e.s.16 SIA, W.e.s.17 SIA, W.e.s.18 SIA, Miera iela 58-3, Rīga, LV-1013
03.06.2011 Liepājas reģionālā vides pārvalde
16.09.2011
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492