lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija pārstrādes ierīkošanai, uzstādot divas kausēšanas krāsnis (SIA „FANORD”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija pārstrādes ierīkošanai, uzstādot divas kausēšanas krāsni.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils, A.Pumpura iela 105C (kadastra Nr.0500 004 0233).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots palielināt esošās alumīnija pārstrādes iekārtas ražību uzstādot divas refrakcijas tipa alumīnija lūžņu kausēšanas krāsnis ar kopējo plānoto pārstrādes apjomu – 7000 tonnas gadā jeb vidēji 20 t/dnn, rūpnīcai strādājot 24 h režīmā, 360 dienas gadā. Kā kurināmais tiks izmantota dabas gāze, kausējums tiks leģēts. Ražošanas teritorijā atradīsies arī metāllūžņu noliktava.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 6. un 30.punkts, 2.pielikuma 11.punkta 2.apakšpunkts.

FANORD SIA, Parādes iela 32-23, Rīga, LV-1016
14.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
08.08.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
28.11.2018
08.10.2018 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā)

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcijai un ražošanas jaudas palielināšanai Daugavpilī pieejama šeit.

Paziņojums par alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcijas un ražošanas jaudas palielināšanas Daugavpilī, A.Pumpura ielā105C ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.