lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai (SIA „Alūksnes putnu ferma”)
Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī (SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”)
Vēja elektrostaciju parku „ Dobele” un „ Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados (SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind)
Bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru pārstrāde un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšana Liepājā (SIA "eVan Group")
No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69 (Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”)
Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA „GREEN CLARITY”)
Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā (SIA "LAMAT VZ")
Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana, Engures novada Smārdes pagastā (SIA “STRABAG”)
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda Nr.4808)” (AS „Latvijas valsts meži”)
Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve (VAS “Latvijas Valsts ceļi”)
Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” (SIA "Ancers")
Smilts – grants un smilts ieguve perspektīvajā derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalns pagastā Inčukalna novadā (SIA „Apse KL”)
Cūku audzēšanas kompleksa “Bunči-1” pārbūve Salaspils novadā (SIA „Ancers”)
Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšana (SIA “Viduskurzemes AAO”)
Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecība – autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) (VAS “Latvijas Valsts ceļi")
Cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcija Gailīšu pagastā Bauskas novadā (SIA "Uzvara – Strauti”)
Cūku audzēšanas kompleksa „Krastmalas” pārbūve Allažu pagastā (SIA „Baltic Pork”)
Polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistiskas centra izveide (SIA „Nordic Plast”)
Vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecība Dundagas novadā (SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind)
Dabas gāzes krātuves termināļa būvniecība Ventspilī (SIA „Ventstone Complex”)
Smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā (SIA „Baltic New Technologies”)
Kūdras ieguves platības paplašināšana kūdras atradnē „Kalnsalas (Beržovkas) purvs” Kārsavas novadā, Goliševas pagastā (SIA „RT Būve”)
Kūdras ieguve atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā (SIA „Sfagnum”)
Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi (Jelgavas pilsētas dome)
Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un “Kalna kades - 2” Smiltenes novada Grundzāles pagastā (SIA „Īpašumi EG”)
Amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšana un īslaicīga uzglabāšana AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās.
Minerālmēslojuma ražotnes izveide Liepājā (SIA “NPK Expert”)
Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere un dzelzceļa attīstība (SIA KU “Baltic Oil Terminal”)
Atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošana (Carnikavas novada dome)
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Liepkalni” Inčukalna novadā Inčukalna pagastā.
Kūdras ieguve kūdras atradnē “Lutināni” Balvu novadā (SIA “COMPAQPEAT”)
Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Īpašumi EG” )
Smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Cēre” (SIA „Cēres karjers”)
Ogļūdeņražu izpētes darbi Nīcas novadā (PS „Baltic Oil Corporation”)
Biogāzes koģenerācijas iekārtas uzstādīšana Nīcas novadā (SIA „Piejūra Energy”)
Vēja elektrostaciju parka „Briņķi I” izveide (SIA „Briņķi Enerģija”)
Vēja elektrostaciju būvniecība Ventspils novada Tārgales pagastā (SIA „Re.E.S”)
Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas – Kandava - Veģi) rekonstrukcija (VAS „Latvijas Valsts ceļi”)
Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide Mālpils novadā (SIA “Mālpils agro”)
Tērauda liešanas ceha rekonstrukcija (AS “Rīgas kuģu būvētava”)
Vēja elektrostaciju parka būvniecība Durbes novadā (SIA „Green Energo”)
Vēja elektrostaciju parka izbūve Baltijas jūrā (SIA „Baltic Wind Park”)
Hidroelektrostacijas (HES) būvniecība uz Mūsas upes (SIA "Mūsas Straume”)