lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Minerālmēslojuma ražotnes izveide Liepājā (SIA “NPK Expert”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir minerālmēslojuma ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Liepājas pilsētā, Grīzupes ielā 8, zemes vienībās ar kadastra Nr.1700002008 un 17000020013.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  saskaņā ar iesniegumu  jaunajā ražotnē tiek plānota kālija sulfāta minerālmēslojuma ražošana un fasēšana, gadā saražojot 20 000 tonnas kālija sulfāta minerālmēslojuma un kompleksā NPK minerālmēslojuma, kas bagātināts ar mikroelementiem, ražošana - maisīšana un granulēšana gadā saražojot 420 000 tonnas kompleksā NPK minerālmēslojumaMinerālmēslojuma ražotnes izveidei nepieciešama uzņēmuma teritorijā izvietotās bijušās dzelzsbetona rūpnīcas ēkas modernizācija un pārbūve. Nepieciešamie pārbūves darbu apjomi un infrastruktūras objekti tiks precizēti ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4.panta (1)daļas 1) un 4) punkti un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 8.punkts.

NPK Expert SIA, Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3402
27.02.2015
19.03.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
29.06.2015
25.05.2015 Liepājas pilsētas dome

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam minerālmēslojuma ražotnes izveidei Liepājā pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „NPK EXPERT” minerālmēslojuma ražotnes izveides Liepājā, Grīzupes ielā 8 ietekmes uz vidi novērtējumasākotnējo sabiedrisko apspriešanu.