lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšana un īslaicīga uzglabāšana AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās.

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšana un īslaicīga uzglabāšana AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Dzintaru ielā 41, Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā (kadastra Nr. 27005240001).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar Ierosinātājas iesniegumu plānots palielināt pārkraujamā amonija nitrāta apjomu no 300 000 t/gadā līdz 500 000 t/gadā, vienlaikus paredzot iespēju īslaicīgi uzglabāt amonija nitrātu kupolveida noliktavās, izvērtējot divas Paredzētās darbības alternatīvas:

1. alternatīva - amonija nitrātu plānots uzglabāt 2 (divās) kupolveida noliktavās, vienlaicīgi uzglabājamais maksimālais apjoms 20 000 t, dzelzceļa vagonu izkraušana paredzētā vienceļa izkraušanas mezglā VIM-2, bet iekraušana kuģos 4a. piestātnē, plānotais pārkraušanas apjoms no dzelzceļa vagoniem uz kuģi 300 000 t/gadā, bet no dzelzceļa vagoniem īslaicīgai uzglabāšanai kupolveida noliktavās, bet pēc tam kuģī - 200 000 t/gadā.

2. alternatīva - amonija nitrātu plānots uzglabāt 4 (četrās) kupolveida noliktavās, vienlaicīgi uzglabājamais maksimālais apjoms 40 000 t, dzelzceļa vagonu izkraušana paredzētā gan vienceļa VIM-2, divceļu VIM-1 izkraušanas mezglā, bet iekraušana kuģos 4. un 4a. piestātnē, plānotais pārkraušanas apjoms no dzelzceļa vagoniem uz kuģi 100 000 t/gadā, bet no dzelzceļa vagoniem īslaicīgai uzglabāšanai kupolveida noliktavās, bet pēc tam kuģī - 400 000 t/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 4) punkti, 5) punkta a) apakšpunkts un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 27.punkts.

Kālija parks AS, Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3602
27.05.2015
05.06.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
21.08.2015
03.08.2015 Dārzu ielā 2, Ventspilī

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšanai un īslaicīgai uzglabāšanai AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās pieejama šeit.

Paziņojums par AS „Kālija parks” amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšanas un īslaicīgas uzglabāšanas kupolveida noliktavās ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.