lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība (AS “Skulte LNG Terminal” )

IVN statuss: Tiek veikts

 Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība. 


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Sašķidrinātās dabasgāzes (arī SDG)  termināļa izbūve plānota Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos 2,5 km attālumā no krasta  un Skultes ostas moliem (LKS92TM koordinātes N (Y) 354305.38, E (X) 522310.10). Plānotais pazemes dabas gāzes cauruļvads šķērsos Skultes ostas akvatoriju, Rīgas jūras līci, Limbažu, Krimuldas, Sējas novadu teritorijas.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Plānota sašķidrinātās dabasgāzes termināļa (kopējais garums plānots aptuveni  285m, platums 30 m) izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos 2,5 km attālumā no krasta un pazemes gāzes pārvades cauruļvada izbūve ar kopējo trases garumu aptuveni 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei (aptuvenais zemūdens cauruļvada līdz krasta zonai garums - 5,5 km, aptuvenais pazemes cauruļvada zem kāpu zonas garums - 0,5 km gara un aptuvenais sauszemes pazemes cauruļvada garums - 33,5 km). Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „Via Baltica” piedāvāti 3 trases varianti, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”, savukārt Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvariantu. Kartogrāfiskais materiāls pieejams šeit.

Sašķidrinātās dabasgāzes terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 m3. Projektējamā gāzes vada diametrs  - DN700 mm, darba spiediens gāzes vadā - 55 bar.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punkts, 7.pants, 14.1panta (1)daļa,1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 13.punkts.

Skulte LNG Terminal AS, Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1010
09.05.2016
24.05.2016
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
08.01.2020
06.07.2019 Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbaži
06.07.2019 Sējas novada domes zālē, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads
29.06.2019 Krimuldas Tautas nama zālē, Parka iela 1, Ragana
29.06.2019 Jauniešu māja, Raiņa iela 7, Saulkrasti

Paziņojums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 2019. gada 3. decembrim Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par AS "Skulte LNG Terminal" paredzēto darbību (Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 29.novembra numurā Nr.241)

Paziņojums  Limbažu novada Skultes pagasta nekustamo īpašumu  “Urgasgali” (kadastra Nr. 66760110013), “Līcīši” (kadastra Nr. 66760160122), “Kalnennes-2” (kadastra Nr. 66760120104), Dāva iela 6, Vārzas (kadastra Nr. 66760090128), “Pelči” (kadastra Nr. 66760100048 un 66760100047), “Līči” (kadastra Nr. 66760120053) un zemes gabala Nr.11 (kadastra Nr. 66760180009) īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (Publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2019.gada 11.novembra numurā Nr.228).

Paziņojums par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.