lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecība Dundagas novadā (SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju parku „Oši un Valpene” būvniecība Dundagas novadā Dundagas pagastā.


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): 
Dundagas novads, Dundagas pagasts, zemes vienības ar kadastra Nr.88500170010, 88500160015, 88500160030, 88500100065, 88500100032 un 88500090084 (VES parks "Oši"). Dundagas novads Dundagas pagasts, zemes vienības ar kadastra Nr.88500280004, 88500280006, 88500280011, 88500280020, 88500280034, 88500280042, 88500280043, 88500320022, 88500320046, 88500320047, 88500320058, 88500320059, 88500320060, 88500320068, 88500320078, 88500320079, 88500320150, 88500320152, 88500280002, 88500280005, 88500280007, 88500280008, 88500280022, 88500280028, 88500280030, 88500280031, 88500280032, 88500280033, 88500280035, 88500280039, 88500280048, 88500280052, 88500320005, 88500320006, 88500320008, 88500320016, 88500320017, 88500320018, 88500320019, 88500320027, 88500320029, 88500320044, 88500320045, 88500320048, 88500320050, 88500320054, 88500320056, 88500320057, 88500320067, 88500320069, 88500320070, 88500320073, 88500320077, 88500320080, 88500320081, 88500320085, 88500320088, 88500320089, 88500320090, 88500320092, 88500320154, 88580020001, 88580020009, 88580020016, 88580020039, 88580040042. 88500280041, 88500320028, 88500320153, 88500320071, 88500320030 (VES parks "Valpene").

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju parku „Oši un Valpene Dundagas novada teritorijā. Vēja elektrostaciju parkā „Oši ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 6 vēja elektrostacijas ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 24 MW, savukārt „Valpene” paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju parku „Valpene” Dundagas novada dienvidu daļā, aptuveni 6 km uz dienvidiem dienvidaustrumiem no Dundagas, netālu no robežas ar Talsu novadu. Vēja elektrostaciju parkā Valpene”  ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 21 vēja elektrostaciju ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 84 MW.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 4)punkts, 7.pants, 14.1panta (1), (7), (8)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punkta 1) un 2)apakšpunkts.

Osi Wind SIA, Valpene Wind SIA, juridiskā adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050
20.05.2016
08.06.2016
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
01.08.2016 Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā

Programma ietekmes uz vidi novērtējuma vēja elektrostaciju parku "Oši" un "Valpene" būvniecībai Dundagas novad Dundagas pagastā pieejama šeit

Paziņojums par SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind” vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.