lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī (SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī. 

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

Mendeļejeva ielā 13A (kadastra Nr. 05000071510), Daugavpils.

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

  • Paredzēta reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un saistošo inženierkomunikāciju būvniecība, lai no reģenerētā kurināmā ražotu siltumenerģiju (~43 660 MWh/gadā).
  • Reģenerācijas iekārtā kā kurināmo (līdz 25 000 tonnām gadā) paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, kurš pēc tā kvalitātes atbilst standarta CEN/TS 15359:2006 "No atkritumiem iegūts kurināmais. Specifikācija un klases”, 3. klasei, un atbilst atkritumu klasei 191210. Reģenerācijas iekārtas nominālā ražošanas jauda 10 MW. Kurināmā patēriņš pie siltumspējas 16 MJ/t plānots 3,2 t/stundā (~77 tonnas diennaktī).  Darbības laiks plānots ~8000 h/gadā. Tehnoloģiskās iekārtas paredzēts izvietot slēgtā ražošanas ēkā (katlu mājā).
  • Cietā reģenerētā kurināma reģenerācijai piedāvāti divi alternatīvie risinājumi:
1. alternatīva – reģenerācija, izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju;
2. alternatīva – reģenerācija, izmantojot verdošā slāņa tehnoloģiju.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts.

Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija SIA, Ģimnāzijas iela 28-2 , Daugavpils, LV – 5400
06.10.2017
08.11.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
21.12.2017
04.12.2017 Daugavpils pilsētas dome
18.12.2018 Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 18.janvāra lēmums Nr.17 "Par projekta "Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A" apturēšanu". 

2018. gada 18.decembra cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols pieejams šeit.

Paziņojums par cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A pieejama šeit

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.