lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšana (SIA “HIDROLATS ČL”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādāšana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšana

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Brīvības iela 103 (kadastra nr. 1700 022 0081 015), Liepāja. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots palielināt esošās ražotnes  ražošanas jaudu, uzstādot divas jaunas elektrokausēšanas krāsnis. Gadā plānots saražot ~18 144 tonnas čuguna izstrādājumu. Gadā plānots pārstrādāt ~25 587 tonnas tērauda (OXI) metāllūžņus un čuguna metāllūžņus, kas klasifikatorā klasificēti kā melnie metāli (kods 191202). Čuguna izstrādājumu ražošana ietver sekojošus ražošanas procesus - metāllūžņu piegādi un uzglabāšanu, detaļu formu izgatavošanu (formēšanu), čuguna kausēšanu un liešanu, produkcijas apstrādi, krāsošanu un žāvēšanu, kā arī mehānisko apstrādi  un gatavās produkcijas iepakošanu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6. punkts.

HIDROLATS ČL SIA, Brīvības iela 103, Liepāja, LV-3401
30.04.2018
14.05.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
25.09.2018
14.08.2018 Brīvības iela 103, Liepāja

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšanai pieejama šeit.

Paziņojums par SIA "HIDROLATS ČL" čuguna izstrādājumu ražošanas apjoma palielināšanu Liepājā, Brīvības ielā 103 ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.