lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā (SIA "Fortum Latvia")

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriesana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rūpniecības iela 73A (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), Jelgava.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ievaros plānotas izmaiņas esošajā Ierosinātājas darbībā (2012. gada 4. decembra atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE12IA0005 ar grozījumiem), proti, kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A, paredzot  no atkritumiem iegūtā kurināmā (turpmāk - NAIK) līdzsadedzināšanu. Plānots, ka, īstenojot paredzēto darbību, saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35 %, saražojot 460 GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Lai saražotu plānoto enerģijas daudzumu, sadedzināšanas iekārtā paredzēts izmantot sekojošus kurināmā veidus – NAIK (~ 30 tūkst.tonnas/gadā) biomasu (220 000 tonnas/gadā), kūdru (15000 tonnas/gadā), dabasgāzi (1100 tūkst.m3/gadā), dīzeļdegvielu (45 tonnas/gadā), paredzot, ka iespējama dažādu kurināmo veidu aizstāšana. Iesniegumā norādīts, ka tiks izmantota jau uzstādītā sadedzināšanas iekārta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1.punkts un 5. punkta a. apakšpunkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts.

Fortum Latvia SIA, Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008
20.12.2018
10.01.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
19.02.2019 Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā
15.10.2020 līdz 17.11.2020 Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com. 2020. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite uz videokonferenci tiks publicēta interneta vietnē www.fortum.lv.

Paziņojums par SIA “Fortum Latvia” paredzētās darbības - Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV 1002.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā pieejama šeit.

Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.