lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecība Aknīstes un Jēkabpils novados (SIA „AB-FARM”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta (adrese):

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ievaros paredzēts izbūvēt hibrīda elektrostaciju „Domenieki”, kas sastāvētu no 10 vēja elektrostacijām (VES), kuru augstums būtu ~ 200-250 m un jauda ~ 6 MW (katrai VES), kā arī saules paneļiem (saules enerģijas kolektoriem), kas tiktu uzstādītas ~ 500 ha platībā starp plānotajām VES (kopējā kolektoru jauda ~ 400 MW). Saskaņā ar SIAAB-FARM” sniegto informāciju: uzstādāmo VES un saules paneļu modeļi un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Prognozēts, ka kopējais saules un vēja saražotās enerģijas apjoms varētu sasniegt ~ 620 GWh gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14. prim panta pirmā prim daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. prim punkta 2. apakšpunkts.

AB-FARM SIA, ,,Zītari”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210
16.02.2019
04.04.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
18.06.2019 Aknīstē, Skolas iela 1A
18.06.2019 Rubeņi, Rubenes kultūras namā
Paziņojums par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostacija ,,Domenieki” būvniecības Jekabpils un Aknīstes novados ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.