lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšana (SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”)

IVN statuss: Tiek veikts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšana.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta (adrese): Rīga, Daugavgrīvas šoseja b/n zemes vienības kadastra Nr. 0100 098 2043 un zemes vienības kadastra Nr. 0100 098 0027

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros ar jaudu 10 tonnas dienā plānots uzstādīt iekārtu ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu (turpmāk – Ūdensbāzēti šķidrie atkritumi), tajā skaitā, naftas produktus saturošu notekūdeņu pārstrādei. Kā iespējamie atkritumu veidi, kurus plānots pārstrādāt iekārtā, identificētas sekojošas atkritumu grupas[1] - 1304 Kuģu tilpņu naftas produkti, 1607 Uzglabāšanas un transporta konteineru, kā arī mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05 un 13 nodaļu), kā arī naftas produktus saturoši notekūdeņi pēc avārijām un noplūdēm savākto naftas produktu maisījumi vai ūdeni saturoši šķidrie atkritumi (klase 191103).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1)punkts, 7. pants, 14.  prim panta pirmā prim daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14. viens prim punkts, Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikums.


[1] Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”


RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE SIA, Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005
28.03.2019
12.04.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
22.07.2019
19.06.2019 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanai Rīgā pieejama šeit.

Paziņojums par  SIA “Rīgas brīvostas flote” paredzētās darbības - ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanas Rīgā - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.