lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā, Rīgā (SIA “Rīgas BioEnerģija”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: biokurināmā katlu mājas būvniecība

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):Rencēnu iela b/n (kadastra Nr.0100 121 1239,0100 121 4116), Rīga.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt katlu māju. Katlu mājā paredzēts uzstādīt divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20MW) ar lietderības koeficentu  85%. Sadedzināšanas iekārtā kā kurināmo izmantos šķeldu, mežizstrādes šķeldu ar zāģu skaidu un koksnes mizas piejaukumu līdz 413600 m3 gadā. Katlu mājā paredzēts saražot līdz 363000 MWh siltumenerģijas gadā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Rīgas BioEnerģija SIA, Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
21.05.2019
16.07.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
16.07.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
10.10.2019
09.09.2019 Ezermalas ielā 28, Rīgā
18.05.2020 līdz 22.05.2020 E-pasta adrese, uz kuru līdz 22. maija 18.00 var sūtīt savus jautājumus, bioenergija@vkb.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas līdz 22.maija plkst. 20.00.

03.09.2020. Pieprasīta papildus informācija.

06.07.2020. Birojā iesniegts biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Rīgas BioEnerģija" biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)

 Paziņojums par SIA "Rīgas BioEnerģija" paredzētās darbības - biokurināmā katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA “Rīgas BioEnerģija” katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.