lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība Raunas novadā (SIA “WPR2”)

IVN statuss: Tiek veikts
Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešana 

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): vēja elektrostaciju parka “Rauna” iespējamā izveides vieta ir izpētes teritorija Raunas novadā, kas sastāv no šādiem īpašumiem un to zemes vienībām: nekustamā īpašuma “Lejas Smurģi” (kadastra numurs 42760030009) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110078; nekustamā īpašuma “Simtnieki” (kadastra numurs 42760040027) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090052; nekustamā īpašuma “Kalna Norveļi” (kadastra numurs 42760070001) zemes vienība ar apzīmējumu 42760070001; nekustamā īpašuma “Auniņi” (kadastra numurs 42760070037) zemes vienība ar apzīmējumu 42760070037; nekustamā īpašuma “Zaķīša masīvs” (kadastra numurs 42760070090) zemes vienība ar apzīmējumu 42760070090; nekustamā īpašuma “Viesuļi” (kadastra numurs 42760080125) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090039; nekustamā īpašuma “Lejas Precinieki” (kadastra numurs 42760090001) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090001; nekustamā īpašuma “Atgāzes” (kadastra numurs 42760090002) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090002; nekustamā īpašuma “Vidus Mūrnieki” (kadastra numurs 42760090003) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090014 un 42760090007; nekustamā īpašuma “Blāzmas” (kadastra numurs 42760090004) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090040; nekustamā īpašuma “Lejas Mūrnieki” (kadastra numurs 42760090005) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090006; nekustamā īpašuma “Lejas Rines” (kadastra numurs 42760090011) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090032; nekustamā īpašuma “Kalna Rines” (kadastra numurs 42760090021) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090096 un 42760090094; nekustamā īpašuma “Mežole” (kadastra numurs 42760090022) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090022; nekustamā īpašuma “Lejas Ilziņi” (kadastra numurs 42760090023) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090023; nekustamā īpašuma “Jaunmucenieki” (kadastra numurs 42760090025) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090025; nekustamā īpašuma “Krūklanti” (kadastra numurs 42760090026) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090060; nekustamā īpašuma “Kalna Mucenieki” (kadastra numurs 42760090027) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090027; nekustamā īpašuma “Lejas Māliņi” (kadastra numurs 42760090034) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090034; nekustamā īpašuma “Kalna Māliņi” (kadastra numurs 42760090035) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090035; nekustamā īpašuma “Lejas Duburi” (kadastra numurs 42760090036) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090057 un 42760090036; nekustamā īpašuma “Lejas Duburi” (kadastra numurs 42760090038) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090038; nekustamā īpašuma “Kalna Cimzieši” (kadastra numurs 42760090041) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090041, 42760090042 un 42760090055; nekustamā īpašuma “Ķieģeļnieki” (kadastra numurs 42760090043) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090088; nekustamā īpašuma “Sila Rines” (kadastra numurs 42760090045) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090033; nekustamā īpašuma “Kalna Mūrnieki” (kadastra numurs 42760090047) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090066; nekustamā īpašuma “Mārtiņi” (kadastra numurs 42760090048) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090048; nekustamā īpašuma “Mazpauri” (kadastra numurs 42760090049) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090049; nekustamā īpašuma “Precinieki” (kadastra numurs 42760090050) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090050 un 42760090054; nekustamā īpašuma “Kalna Precinieki” (kadastra numurs 42760090051) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090051; nekustamā īpašuma “Kalna Duburi” (kadastra numurs 42760090056) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090037 un 42760090056; nekustamā īpašuma “Asarkrūklanti” (kadastra numurs 42760090059) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090028; nekustamā īpašuma “Kalna Ilziņi” (kadastra numurs 42760090061) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090024 un 42760090061; nekustamā īpašuma “Foreles” (kadastra numurs 42760090063) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090063; nekustamā īpašuma “Lauksargi”, “Namiķi” (kadastra numurs 42760090064) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090053; nekustamā īpašuma “Radiotornis” (kadastra numurs 42760090068) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090068; nekustamā īpašuma “Silenieki-Ķieģelceplis” (kadastra numurs 42760090072) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110115 un 42760090072; nekustamā īpašuma “Kauliņi-Māliņi-Ķieģeļceplis” (kadastra numurs 42760090073) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110116 un 42760090073; nekustamā īpašuma “Cimzieši-Precinieki” (kadastra numurs 42760090074) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090074; nekustamā īpašuma “Uz Preciniekiem” (kadastra numurs 42760090075) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090075; nekustamā īpašuma “Ataugas” (kadastra numurs 42760090077) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090077; nekustamā īpašuma “Māliņi” (kadastra numurs 42760090078) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090078; nekustamā īpašuma “Meža Duburi” (kadastra numurs 42760090082) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090082, 42760090085, 42760090083 un 42760090084; nekustamā īpašuma “Mazmāliņi” (kadastra numurs 42760090090) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090091, 42760090058 un 42760090090; nekustamā īpašuma “Jaunķieģeļnieki” (kadastra numurs 42760090097) zemes vienība ar apzīmējumu 42760090089; nekustamā īpašuma “Kalna Augšas” (kadastra numurs 42760090098) zemes vienības ar apzīmējumu 42760090095 un 42760090093; nekustamā īpašuma “Lejas Zeģi” (kadastra numurs 42760110007) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110008; nekustamā īpašuma “Brieži” (kadastra numurs 42760110016) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110016; nekustamā īpašuma “Mierpļavas” (kadastra numurs 42760110026) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110024; nekustamā īpašuma “Miermeži” (kadastra numurs 42760110027) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110025; nekustamā īpašuma “Kalna Mieriņi” (kadastra numurs 42760110040) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110040; nekustamā īpašuma “Jaunmieriņi” (kadastra numurs 42760110041) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110041; nekustamā īpašuma “Zeģi” (kadastra numurs 42760110042) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110042; nekustamā īpašuma “Dūmiņi” (kadastra numurs 42760110045) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110110 un 42760110045; nekustamā īpašuma “Kalna Zeģi” (kadastra numurs 42760110053) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110054; nekustamā īpašuma “Zeltkalēji” (kadastra numurs 42760110057) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110057; nekustamā īpašuma “Lejas Savieļas” (kadastra numurs 42760110058) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110058; nekustamā īpašuma “Jaunkauliņi” (kadastra numurs 42760110059) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110059; nekustamā īpašuma “Vecsavieļas” (kadastra numurs 42760110060) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110060; nekustamā īpašuma “Lejas Rimšas” (kadastra numurs 42760110062) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110062, 42760110105 un 42760110112; nekustamā īpašuma “Baltvilki” (kadastra numurs 42760110063) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110063; nekustamā īpašuma “Bērzi” (kadastra numurs 42760110064) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110064; nekustamā īpašuma “Jaunsilenieki” (kadastra numurs 42760110065) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110065; nekustamā īpašuma “Meža Rimšas” (kadastra numurs 42760110067) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110067; nekustamā īpašuma “Lejas Silenieki” (kadastra numurs 42760110069) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110069, 42760110068 un 42760110106; nekustamā īpašuma “Briežkalni” (kadastra numurs 42760110077) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110084; nekustamā īpašuma “Vecmāliņi” (kadastra numurs 42760110079) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110079; nekustamā īpašuma “Meža Rines” (kadastra numurs 42760110081) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110113 un 42760110081; nekustamā īpašuma “Jaunmāliņi” (kadastra numurs 42760110082) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110082; nekustamā īpašuma “Kalna Rimšas” (kadastra numurs 42760110104) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110061, 42760110104; nekustamā īpašuma “Kalna Silenieki” (kadastra numurs 42760110107) zemes vienības ar apzīmējumu 42760110070 un, 42760110107; nekustamā īpašuma “Lejas Mieriņi” (kadastra numurs 42760110111) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110023; nekustamā īpašuma “Vecrines” (kadastra numurs 42760110114) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110114; nekustamā īpašuma “Jaunzeģi” (kadastra numurs 42760110123) zemes vienība ar apzīmējumu 42760110123.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros  plānota vēja elektrostaciju parka izveide. Plānots uzstādīt ne vairāk kā 19 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 6 MW. Tomēr no sniegtās informāicjas izriet, ka norādītā katras VES nominālā jauda ir indikatīva un varētu būt arī lielāka. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā tiek paredzēts izbūvēt jaunu vidēja vai augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras iespēju robežās paredzēts izvietot esošās publiskās infrastruktūras (autoceļu) nodalījuma joslās un esošo elektropārvades līniju aizsargjoslās. Norādīts, ka izbūvētā elektropārvades kabeļu līnija varētu tikt pieslēgta pie jaunbūvējamas 110 kV apakšstacijas, kuru plānots izbūvēt pie Launkalnes, vietā, kur 100 kV augstsprieguma gaisvadu līnija, kas savieno Smilteni ar Jaunpiebalgu, šķērso valsts autoceļu A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā, septītā, astotā daļa, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkta 1. un 2. apakšpunkts.

WPR2 SIA, “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015
20.01.2020
05.02.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
18.05.2020 līdz 22.05.2020 īmekļa vietnēs www.environment.lv un www.rauna.lv
25.03.2020 Raunas pagasta aktu zālē

Paziņojums par SIA WPR2 paredzētās darbības - vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA“WPR2” paredzētās darbības – vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības Raunas pagasta Raunas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas bija plānota 2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē atcelšanu.

 Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.