lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā (SIA „GALLUSMAN”)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):  Krustpils novads, Krustpils pagasts, nekustamā īpašuma “Pasilnieki” (kadastra Nr. 56680070277) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319, nekustamā īpašuma “Logistikas parks” (kadastra Nr. 56680070295) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308, nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0371) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, nekustamā īpašuma “Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0320, nekustamā īpašuma “RSV Lidlauks” (kadastra Nr. 5668 007 0433) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0392, nekustamā īpašuma “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462, nekustamā īpašuma “Zeme-Viens” (kadastra Nr. 5668 007 0370) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0370  un nekustamā īpašuma “Studentu Lidlauks" (kadastra Nr. 5668 007 0327) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0258.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros Kompleksā paredzēts izbūvē tlīdz 18 dējējvistu novietnes un līdz 12 jaunputnu novietnes, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas cehs, putnu barības ražošanas cehs, olu šķirošanas cehs un olu produktu ražošanas cehs ar gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, mēslu pārstrādes iekārtas, kā arī saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, siltumapgādes un sakaru tīklu infrastruktūra, kā arī neliels, stacionārs degvielas uzpildes punkts iekšējā transporta pašpatēriņa vajadzībām. Atbilstoši iesniegtajiem materiāliem plānotā Kompleksa ražošanas jauda ir ~ 2000 miljoni saražotu olu gadā (plānotā realizācija ~ 60% olas; ~40% olu produkti), līdz 5500 tonnas/gadā olu čaumalu pulveris, līdz 75 tūkstoši tonnas/gadā granulēts organiskais augsnes mēslojums, līdz 4900 tonnas/gadā dēt beigušie putni, līdz 15 tūkstoši tonnas/gadā auksti spiesta nerafinēta rapšu eļļa, kā arī ~ 250 tūkstoši tonnas/gadā putnu barības.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, Novērtējuma likuma 1. pielikuma 23. punkta 2. apakšpunkts. 

GALLUSMAN SIA, Tīnūžu šoseja 15, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
08.06.2020
08.07.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
05.10.2020
06.08.2020 līdz 28.08.2020 Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 21. augustam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 17. augustu, plkst. 10:00), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur būs pieejama videoprezentācija, būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu gc@geoconsultants.lv vai pa tālruni 67627504. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā e-pastā saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2020. gada 20. augustā plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 20.augustā).

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveides Krustpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.