lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka izbūve Baltijas jūrā (SIA „Baltic Wind Park”)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  vēja elektrostaciju parka izbūve.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Teritorija Baltijas jūras Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju parku ar kopējo jaudu 200 MW, saražojot no 590 000 MWh līdz 910 000 MWh elektroenerģijas gadā.Kopumā plānots uzstādīt 47-80 vēja elektrostacijas.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma materiāli, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pants, tai skaitā 1.panta 1)apakšpunkts, 3.panta pamatprincipi, 4.pants, tai skaitā 4.panta (1)daļas 3)a apakšpunkts, 11., 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.9)apakšpunkts.

Baltic Wind Park SIA, Dignājas iela 3A-17, Rīga
29.11.2010 Valsts Vides dienests
30.12.2010
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
20.09.2011
10.08.2011 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā
09.08.2011 Jūrkalnes bibliotēkā
09.08.2011 Pāvilostas novada pašvaldībā-
09.08.2011 Medzes pagasta padomē
09.08.2011 Nīcas novada domē
09.08.2011 Liepājas pilsētas domē

Ekonomikas ministrijas informācija par SIA "Baltic Wind Park" ierosināto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu plānotajai darbībai – vēja elektrostaciju būvniecībai jūrā. 

Pieejami ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokoli.