lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka būvniecība Durbes novadā (SIA „Green Energo”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju parka būvniecība .

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Durbes novada Tadaiķu pagasts, teritorija pie robežas ar Grobiņas novadu abpus autoceļam A9 (Rīga-Liepāja) 21 nekustamā īpašuma teritorijā - Pipji” (kadastra Nr.64880030028); „Plūcēji” (kadastra Nr.64880030056); „Noras” (kadastra Nr.64880030015); „Sīmaņi” (kadastra Nr.64880030005); „Strutas” (kadastra Nr.64880030057); „Kalna Danči-2” (kadastra Nr.64880070047); „Atvases” (kadastra Nr.64880040034; zemes gabala Nr.64880070015); „Briķi” (kadastra Nr.64880070003; zemes gabala Nr.64880070004); „Bērzkalni” (kadastra Nr.64880070038); „Oškalni” (kadastra Nr.64880070054); „Penkoki” (kadastra Nr.64880070027); „Dravnieki” (kadastra Nr.64880070006); „Viesturi” (kadastra Nr.64880070068); „Kalnvēji” (kadastra Nr.64880070113; zemes gabala Nr.64880070024); „Zemzari” (kadastra Nr.64880070020); „Kūmas” (kadastra Nr.64880070017); „Lejas Stiebri” (kadastra Nr.64880070100; zemes gabala Nr.64880070010); „Jaunandora” (kadastra Nr.64880070098; zemes gabala Nr.64880070099); „Gausēni” (kadastra Nr.64880070045); „Ozollejas” (kadastra Nr.64880070012); „Madaras” (kadastra Nr.64880050015).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēta 30 horizontālās ass vēja elektrostaciju būvniecība ar 3 rotora spārniem, kopējo (maksimālo) augstumu 140m un jaudu 3,3 MW katrai.

Green Energo SIA, Maija iela 1, Jelgava, LV-3001
14.02.2011 Liepājas reģionālā vides pārvalde
07.09.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
16.01.2012
12.12.2011 Lieģu kultūras namā
24.10.2011 Durbes novada dome
*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.