lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Tērauda liešanas ceha rekonstrukcija (AS “Rīgas kuģu būvētava”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta IVN procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir tērauda liešanas ceha rekonstrukcija .

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīgā, Gāles ielā 2.

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekta ietvaros paredzēta tērauda liešanas ceha izbūve, ietverot sešu elektrokausēšanas krāšņu uzstādīšanu, kā arī ar to saistītās infrastruktūras un ražošanas objektu izveide nolūkā izveidot dzelzceļa vagonu lielgabarītu konstrukciju liešanas un apstrādes ražotni ar jaudu aptuveni 100 tūkstoši tonnu lējumu gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6.punkts.

Rīgas kuģu būvētava AS, Gāles iela 2, Rīga, LV – 1015
04.10.2011
12.10.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
01.12.2011
03.11.2011 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21
28.06.2012 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21

2013.gada 17.maijā pieprasīta papildus informācija.

2013.gada 29.janvārī  Birojā iesniegta AS “Rīgas kuģu būvētava”   tērauda liešanas ceha rekonstrukcijas ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par AS “Rīgas kuģu būvētava” tērauda liešanas ceha rekonstrukcijas Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Pieprasīta papildus informācija 2012.gada 12.decembrī. 

2012.gada 9.novembrī  Birojā iesniegta AS “Rīgas kuģu būvētava”   tērauda liešanas ceha rekonstrukcijas ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.

Pieprasīta papildus informācija 2012.gada 12.septembrī. 

2012.gada 1.augustā  Birojā iesniegta AS “Rīgas kuģu būvētava”   tērauda liešanas ceha rekonstrukcijas ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.

Ierosinātāja tīklvietnē www.riga-shipyard.com/ pieejams tērauda liešanas ceha rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.