lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā (AS “Latvijas elektriskie tīkli”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām LatvijāTrases garums aptuveni 210 km.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nōmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā trase šķērso Rūjienas, Mazsalacas, Burtnieku, Alojas, Limbažu, Sējas, Saulkrastu, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes un  Stopiņu novadu un Rīgas pilsētas teritorijas (1.alternatīva, 1A un 1B modifikācijas) vai Rūjienas, Burtnieku, Beverīnas, Kocēnu, Pārgaujas, Krimuldas, Inčukalna, Siguldas, Ropažu, Salaspils, Ikšķiles un Stopiņu novadu un Valmieras pilsētas teritorijas (2.alternatīva).

Īss paredzētās darbības raksturojums:atbilstoši darbības pieteikumam Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma izveidei tiek piedāvāti divi iespējamie alternatīvie varianti:

1.alternatīva – no Igaunijas robežas līdz Rūjienai paredzēta jauna 330 kV vienķēžu elektropārvades līnijas izbūve. No Rūjienas līdz Salaspilij (vai Rīgas TEC – 2) paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV līniju, paaugstinot tās spriegumu – uz vieniem balstiem izvietojot 110 kV un 330 kV līnijas. Esošo apakšstaciju rekonstrukcija netiek plānota. Trase šķērso Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritoriju un atrodas Piejūras dabas parka, aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži”, dabas liegumu “Garkalnes meži” un “Jaunciems” tiešā tuvumā.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” 2013.gada 26.novembrī ar vēstuli Nr.202600-10-2222 informēja Vides pārraudzības valsts biroju par lēmumu papildināt ar divām modifikācijām Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma izveidei piedāvāto 1.alternatīvu:

1A modifikācija paredz Carnikavas apeju pa mazāk apdzīvotām teritorijām Ādažu novada teritorijā, posma garums aptuveni 10 km, neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, plānots izbūvēt jaunu 330 kV vienķēžu elektropārvades līniju,

1B modifikācija paredz jauno 330 kV vienķēžu elektropārvades līniju no Saulkrastiem līdz Salaspilij, aptuveni 45 km garā posmā, virzīt paralēli plānotajai Rail Baltica trasei, šķērsojot Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Garkalnes, Ropažu, Stopiņu un Salaspils novadu teritorijas. Modificētā 1B trase šķērso aizsargājamā ainavu apvidus “Ādaži” un dabas liegumu “Garkalnes meži” un “Dzelves – Kroņu purvs”  teritorijas.

2.alternatīva - no Igaunijas robežas līdz Rūjienai paredzēta jauna 330 kV vienķēžu elektropārvades līnijas izbūve; no Rūjienas līdz Valmierai paredzēts rekonstruēt esošo 110 kV līniju, paaugstinot tās spriegumu – uz vieniem balstiem izvietojot 110 kV un 330 kV līnijas; no Valmieras līdz Salaspilij (vai Rīgas TEC – 2) paredzēts rekonstruēt esošo 330 kV līniju, pastiprinot to ar vēl vienu 330 kV līniju, izvietojot abas līnijas uz vieniem balstiem. Esošo apakšstaciju rekonstrukcija netiek plānota. Trase šķērso Gaujas Nacionālā parka teritoriju, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas tiešā tuvumā un šķērso aizsargājamo ainavu apvidu “Ziemeļgauja”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.punkts.

Latvijas elektriskie tīkli AS, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
26.09.2012
08.10.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
04.07.2013
10.06.2016
11.03.2015 Garkalnes novada domē
10.03.2015 Parka iela 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā
09.03.2015 Vangažu pilsētas pārvaldes zālē
02.03.2015 Limbažu novada pašvaldībā
23.02.2015 Sējas novada kultūras namā „Loja”
23.02.2015 Salaspils novada domē
04.02.2015 Ulbrokas Kultūras namā
19.02.2014 Carnikavā, Tautas namā Ozolaine, Jūras ielā 1A
06.02.2014 Ropažu novada pašvaldības sēžu zāle
05.02.2014 Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi”
03.02.2014 Sējas novada kultūras namā „Jēņi”
17.04.2013 Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Lielā zāle, Sporta 2
16.04.2013 Pārgaujas novads, Stalbes kultūras nama zāle Lielā zāle
15.04.2013 Ādažu novada Kultūras centrs, Ceriņu zāle, Gaujas iela 33
10.04.2013 Ulbrokas Kultūras nama zāle, Institūta iela 1B
09.04.2013 Limbažu novada pašvaldība, Lielā zāle, Rīgas 16
08.04.2013 Saulkrastu novada Kultūras nams „Zvejniekciems”, Mazā zāle, Atpūtas iela 1B , Zvejniekciems
03.04.2013 Rūjienas kultūras nama lielā zāle, Upes iela 9, Rūjiena
02.04.2013 Valmieras pagasta kultūras nams, Vanagu iela 4
18.12.2012 Saulkrastu novada kultūras namā „Zvejniekciems”, Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B
17.12.2012 Carnikavā, Tautas namā Ozolaine, Jūras ielā 1A
12.12.2012 Ādažu novada Kultūras centrā, Ādažos, Gaujas ielā 33A
12.12.2012 Garkalnes novada domē, Rīgā, Brīvības gatvē 455
11.12.2012 Rīgā, Dārzciema ielā 86
11.12.2012 Ulbrokas Kultūras namā, Ulbrokā, Institūta ielā 1A
10.12.2012 Salaspils Kultūras namā Rīgava
06.12.2012 kšķiles novada pašvaldībā
06.12.2012 Ropažu Kultūras un izglītības centrā
05.12.2012 ējas novada Lojas kultūras nama zālē
05.12.2012 Siguldas novada Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4
04.12.2012 Kocēnu novada Vaidavas kultūras namā, Skolas ielā 1
04.12.2012 Pārgaujas novada Stalbē, Kultūras namā
03.12.2012 Krimuldas novada tautas namā Raganā, Parka ielā 1
03.12.2012 Inčukalna novada pašvaldībā
29.11.2012 Valmieras pagasta pārvaldē, Valmiermuižā, Vanagu ielā 4
29.11.2012 Valmieras pilsētas pašvaldībā, Valmierā, Lāčplēša ielā 2
29.11.2012 Kauguru kultūras namā
27.11.2012 Limbažu novada pašvaldībā
26.11.2012 Alojā, Jūras ielā 13
26.11.2012 Mazsalacas kultūras centrā
21.11.2012 Naukšēnu novada Ķoņu pagasta pārvaldē
21.11.2012 Rūjienas novada pašvaldībā
26.01.2016 Salaspils novada domē
10.12.2015 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā
10.12.2015 Rencēnu pagasta kultūras namā
07.12.2015 Saulkrastu novada domē
03.12.2015 Carnikavas pamatskolā
02.12.2015 Valmieras pilsētas pašvaldībā
02.12.2015 Stalbes tautas nams, Stalbe, Pārgaujas novads
01.12.2015 Ādažu novada domē
30.11.2015 Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu novads
30.11.2015 Garkalnes novada domē
27.11.2015 Skultes kultūras integrācijas centrs, Mandegas, Skultes pagasts
27.11.2015 Alojas kultūras nams
26.11.2015 Rīgas domē
26.11.2015 Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads
25.11.2015 Salaspils novada domē
25.11.2015 Vangažu kultūras nams
23.11.2015 Sējas novada Lojas kultūras nams
20.11.2015 Mazsalacas novada Kultūras centrs
20.11.2015 Rūjienas novada pašvaldība

31.08.2016. pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 486. "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"

22.04.2016. Birojā tika iesniegta papildinformācija un precizējumi ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam.

16.02.2016. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV-1010 Rīga.

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā jauna lokāla risinājuma (alternatīvas) 1B posma trasējumam Salaspils novadā sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

11.05.2015. Vides pārraudzības valsts birojs ar Lēmumu Nr. 3-01/1067 izdevis  grozījumus 2013.gada 4.jūlijā izsniegtās Programmas Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nōmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas   TEC – 2) apakšstacijām Latvijā  un grozījumu  programmā (Biroja Lēmums Nr. 3-01/ 573 par grozījumiem 2013.gada  4.jūlijā izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam) ietekmes uz vidi novērtējumam neatņemama sastāvdaļa. 

Paziņojums elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi  sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. (publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2015.gada 13.februārī).

03.04.2014. Vides pārraudzības valsts birojs ar Lēmumu Nr. 3-01/573 izdevis  grozījumus  2013.gada  4.jūlijā izsniegtajā Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. Šis lēmums ir 2013.gada 4.jūlijā izsniegtās Programmas Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nōmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējumam neatņemama sastāvdaļa.

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 28.janvārī). 

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijāmLatvijā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 10.janvārī.)

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums  par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.