lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Daugavpils lidostas attīstība (SIA „Daugavpils lidosta”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Daugavpils lidostas attīstība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Lociku ciems, zemes īpašums ar kadastra Nr. 44740020029.

Īss paredzētās darbības raksturojums:   lidostas darbības paplašināšanas ietvaros paredzēti rekonstrukcijas un būvniecības darbi, tai skaitā izbūvēt jaunu pasažieru termināli, veikt skrejceļa un manevrēšanas ceļa remontu un jauna seguma izveidi, lidjoslas nostiprināšanu, 33,7ha meža zemes transformāciju (atmežošanu), augstas intensitātes precīzās nolaišanās gaismu sistēmas izbūvi, perona izbūvi (kurā varētu tikt veikta lidmašīnu apstrāde ar pretapledošanas šķidrumu), kā arī tehniskās ēkas un infrastruktūras būvniecību (tostarp rekonstruējot lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu un Lidostas ielu, izbūvējot degvielas uzpildes staciju u.c.). Lidostas infrastruktūras attīstības darbi plānoti ar mērķi sertificēt lidlauku kā gaisa pārvadājumu Lidostu ar noslodzes intensitāti vidēji 3-4 lidojumi diennaktī, kas ir ~ 1500 pacelšanās un nolaišanās gadījumi gadā. Saskaņā ar lietas materiāliem (ņemot vērā ilggadējos meteoroloģiskos datus) ~ 67% gaisu kuģu nolaišanās gadījumu paredzēts nodrošināt no Z puses (pāri Maļinovas un Naujenes pagastu teritorijām), bet pacelšanos uz D pusi, pāri vasarnīcu teritorijām un Daugavpils DA malai.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
 sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
4., 11.pants; 11.panta 1.a), b), e), f), 2.c), d), e), 2.1, 3.a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 13.punkts; IVN Direktīvas 4.panta 1. un 2.punkts kopskatā ar I pielikuma 7.punkta a)apakšpunktu un II pielikuma 13.punkta a)apakšpunktu.
Daugavpils lidosta SIA, Kr.Valdemāra iela 13-207.kab., Daugavpils, LV-5401
12.12.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
28.01.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
01.10.2013
04.12.2015
13.10.2014 Naujenas tautas bibliotēkā

02.10.2015.  Birojā iesniegts Daugavpils lidostas attīstības projekta, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projekta precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

17.08.2015. Ņemot vērā, ka Ziņojuma izstrādātājs  precizē ziņojumu, Birojs ir pārtraucis ziņojuma izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu.

29.06.2015. Birojā iesniegts Daugavpils lidostas attīstības projekta, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projekta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

18.03.2015. Pamatojoties uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4)daļu, Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (18.03.2015.Lēmums Nr.3-01/388).

03.12.2014. Birojā iesniegts Daugavpils lidostas attīstības projekta, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projekta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties arī internetvietnēwww.eiroprojekts.lv/Daugavpils

Paziņojums par Daugavpils lidostas attīstības projektu, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par  Daugavpils lidostas attīstības projektu, kas plānots c. „Lociki”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sabiedrības iespējām sniegt priekšlikumus.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.