lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (VAS „Latvijas Dzelzceļš” )

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Latvijas teritorija, dzelzceļa līnijas Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža; Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils; Krustpils-Jelgava; Jelgava-Tukums.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ir plānots rekonstruēt esošo un izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt 11 vai 17 elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (turpmāk VJ apakšstacijas) ar tām nepieciešamo 110kV pieslēgumu ierīkošanu no 110-330kV pārvades tīkla, ieskaitot pieslēgumu ierīkošanai nepieciešamo esošo 110/330kV vai 110kV apakšstaciju rekonstrukciju vai jaunu izbūvi. Paredzēto darbību plānots realizēt pakāpeniski. Pirmajā etapā paredzēta visu VJ apakšstaciju būvniecība un gaisa kontakttīklu renovācija un būvniecība posmos Rīga-Ventspils, Rīga-Skulte, Rīga-Krustpils-Daugavpils, Rīga-Jelgava, Krustpils-Rēzekne, Rēzekne-Daugavpils, Krustpils-Jelgava. Otrajā posmā plānota posmu Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža elektrifikācija un posma Daugavpils-Indra-Latvijas valsts robeža elektrifikācija. Šo etapu realizācija ir atkarīga no kaimiņvalstu (Krievijas un Baltkrievijas) lēmuma par savu attiecīgo sliežu ceļu elektrifikāciju. Paredzētā darbība ietver esošās gaisa kontakttīklu sistēmas rekonstrukciju dzelzceļa līniju posmos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, vai gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līniju posmos, kuri šobrīd vēl nav elektrificēti, sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.punkta a), b), e)apakšpunkts, 2.1 punkts, 3.punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants.

Latvijas Dzelzceļš VAS, Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547
28.05.2013 Valsts Vides dienests
02.07.2013
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
20.12.2013
30.12.2014
21.11.2013 VAS „Latvijas dzelzceļš”
20.11.2013 Salaspils novada dome
20.11.2013 Ogres novada pašvaldība
20.11.2013 Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"
19.11.2013 Jaunbērzes kultūras nams
19.11.2013 Majoru stacija
15.11.2013 Ventspils pilsētas domes Kultūras centra mazā zāle
15.11.2013 Pļaviņu Kultūras centrs
15.11.2013 Kokneses novada dome
15.11.2013 Stendes tautas nams
15.11.2013 Jēkabpils pilsētas dome
15.11.2013 Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs
14.11.2013 Riebiņu kultūras centra mazā zāle
14.11.2013 Daugavpils novada dome
14.11.2013 Carnikavas novada dome
14.11.2013 Krāslavas novada dome
13.11.2013 Ludzas novada dome
13.11.2013 Rēzeknes pilsētas dome
13.11.2013 Viļānu novada dome
13.11.2013 Tukuma novada dome
13.11.2013 Engures novada dome
13.11.2013 Varakļānu novada pašvaldība
12.11.2013 Aizkraukles novada dome
12.11.2013 Iecavas kultūras nams
12.11.2013 Skrīveru novada dome
12.11.2013 Lielvārdes novada pašvaldība
12.11.2013 Ķeguma novada dome
12.11.2013 Vecumnieku Tautas nams
11.11.2013 Ozolnieku novada dome
08.11.2013 Olaines pašvaldība
08.11.2013 Mārupes kultūras nams
20.10.2014 Gogoļa ielā 3, Rīgā
15.10.2014 Jūrmalas pilsētas dome
13.10.2014 Rēzeknes novada dome
11.10.2014 Mārupes kultūras nams
10.10.2014 Jēkabpils pilsētas dome
10.10.2014 Kokneses novada dome
09.10.2014 Skrīveru novada dome
09.10.2014 Ogres novada pašvaldība
09.10.2014 Lielvārdes novada pašvaldība
08.10.2014 Salaspils novada dome
08.10.2014 Iecavas kultūras nams
07.10.2014 Ventspils pilsētas centrālajā Bibliotēkā
06.10.2014 Jelgavas novada domē
06.10.2014 Tukuma novada dome
06.10.2014 Engures novada dome
13.09.2014 Daugavpils novada dome

19.12.2014., 20.12.2014., 29.12.2014 Birojā iesniegta papildinformācija.

04.11.2014. Birojā iesniegts Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

IVN Ziņojuma izstrādātājs: SIA „Projekts 3i”.

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.