lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu (Salacgrīvas ostas pārvalde)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcija, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu (4.,5. un 6.kārtas būvniecības darbiem).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Salacgrīvas ostas teritorija, Jūras iela 19a.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota:

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums 13. un 30.punkts, 2.pielikums 11.punkta 12)apakšpunkts un 13.punkts.


Salacgrīvas ostas pārvalde,
05.11.2013 Valmieras reģionālā vides pārvalde
06.01.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
24.03.2014
18.12.2015
16.10.2014 Salacgrīvas kultūras namā, Ostas iela 3, Salacgrīva
04.03.2014 Salacgrīvas kultūras namā, Ostas iela 3, Salacgrīva

17.09.2015. Birojā iesniegts Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas, ieskaitot akvatorijas  padziļināšanu līdz atz. -7.00 m ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanas līdz atzīmei -7.00 metri ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

03.03.2015. Pamatojoties uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4)daļu, Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (03.03.2015.Lēmums Nr.3-01/313).

03.12.2014. Birojā iesniegts Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijas, ieskaitot akvatorijas  padziļināšanu līdz atz. -7.00 m ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanas līdz atzīmei -7.00 metri ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties  arī internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Salacgriva

Paziņojums par ietekmes uzvidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m.

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Salacgrīvas ostas un priekšostas rekonstrukcijai, ieskaitot akvatorijas padziļināšanu līdz atz. -7.00 m.